Menu Zavrieť

Kontakt

ProDES,  s.r.o.

Jilemnického 39

915 01  Nové Mesto nad Váhom

 

Tel., fax: 032/7711836, mobil: 0907/566721

e-mail: prodes@prodes.sk

 

IČO: 36 343 692

IČ DPH: SK2021990520

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,

oddiel Sro, vložka č. 15584/R. (Výpis z OR)